Demo

 

Sakralni objekti

PRAVOSLAVNA CRKVA SVETIH APOSTOLA PETRA I PAVLA

Na ulazu u Doboj sa sjeverne strane 1931. godine počela je gradnja Spomen hrama Svetih apostola Petra i Pavla.

Crkva je izgrađena na zemljištu bivših austro-ugarskih vojničkih baraka. Odlikuje se srpsko-vizantijskim stilom sa tlocrtom u obliku krsta dimenzija 16,90 x 16,90 m. Crkva je poslužila 5. januara 1936. godine, a osvetio ju je episkop zvorničko-tuzlanski Nektarije  1938. godine.Drvorez na ikonostasu u crkvi  izradio je ruski pukovnik Aleksandar Radkin, a ikone na ikonostasu i zidovima ruskinja Aleksandra N. Seljanko.

 

 

PRAVOSLAVNA CRKVA ROĐENJA PRESVETE BOGORODICE

Saborni spomen hram rođenja Presvete Bogorodice je građevina novijeg datuma. Sa gradnjom se započelo u oktobru 2001. godine, kada su osvještani temelji novog sabornog hrama u Doboju a od 2009. godine u hramu se redovno održavaju bogosluženja i liturgije.

Najveći dio radova na vanjskom uređenju hrama je završen , dok se unutrašnjost zdanja još uvijek uređuje shodno tradiciji Srpske pravoslavne crkve.

 

 

 

DŽAMIJA SELIMIJA

Osvajanjem dobojske tvrđave 1476. godine izmijenjeni su stražari Hrišćani na tvrđavi, a došli su Turci, pa se ta promjena nužno odnosila i na varoš i na njenu bogomolju. U podgrađu dobojske tvrđave sultan Selim (1520 – 1528) podigao je džamiju na mjestu nekadašnje crkve, a za potrebe posade tvrđave koja je tada imala oko 60 vojnika, a u podgrađu su živjele njihove porodice i razvijala se čaršija i malo trgovište.

Džamija, kao i ostali objekti tadašnjeg vremena, kroz vijekove više puta bili su spaljivani i rušeni. Džamija Selimija ili Selmija stradavala je od osvajačkih pohoda i požara. Materijalni tragovi govore kako su džamije u prošlosti bile građene u tehnici bondruka i šepera. Godine 1908. na istoj lokaciji sagrađena je prva džamija od tvrdog materijala, a četvrta po redu koja je srušena tokom građanskog rata u BiH 1992. g.Nakon završetka rata, na temeljima porušene gornje čaršijske džamije Selimija sagrađena je nova džamija po uzoru na prijašnju. Peta i posljednja džamija je otvorena 09. oktobra 2004. godine.

 

 

DŽAMIJA TRNJAK 

Džamija je izgrađena 1756. godine ali je nekoliko puta rekonstruisana. Najveće promjene doživjela je 1938. godine da bi voljom vjernika u nekim kasnijim vremenima srušena i započeta izgradnja potpuno nove džamije, koja je svoj konačni izgled, sa munarom i sahat kulom, dobila 1. avgusta 2004. godine kada je i svečano otvorena.

U prostorijama džamije nalaze se i kancelarije MIZ Doboj, biblioteka i savremena učionica za mekteb.

 

 

 

 

KATOLIČKA CRKVA PRESVETOG SRCA ISUSOVOG

Župa Doboj osnovana je 01.09.1896.godine. Godine 1879. vojnička baraka je preuređena u katoličku kapelicu. Župna zidana crkva i kuća građene su od 1896. do 1910. godine, na mjestu koje je tačno na pola puta između tadašnjeg Doboja i Usore. Do 1935. godine župa je bila posvećena svetoj Kristini, djevici i mučenici. Tada patron postaje Presveto srce Isusovo. Srušena je 1992.godine, tokom ratnih zbivanja, a obnovljena u periodu 2001-2005. godine. Prvo zvono za crkvu „Presveto srce Isusovo” nabavljeno je pri početku gradnje (1896.) i bilo je teško 660 kg. Drugo zvono austro-ugarske trupe odnijele su jer im je nedostajalo metalnih sirovina. Tek 1926. g. uspjela je nabavka novog zvona. Zvono koje danas krasi dobojsku katoličku crkvu takođe je teško 660 kg, a odliveno je u zvonolivnici Insbruk (Austrija).

Srušena je 1992.godine, tokom ratnih zbivanja, a obnovljena u periodu 2001-2005. godine.

 

 

 

 

SAMOSTAN SLUŽAVKI  MALOG  ISUSA

U neposrednoj blizini biblioteke, muzeja i katoličke crkve, tiho i u miru Božjem, radeći jedan veoma human posao, žive časne sestre iz reda Služavki Malog Isusa.  Red Služavki Malog Isusa ubraja se u mlađi red katoličke crkve prema nastanku, a osnovao ga je prvi bosanski nadbiskup Josip Štadler (Stadler) 1890. godine u Sarajevu. Cilj ovog reda, uz posvećenje Bogu kao osnovne svrhe svih redova, je pružanje pomoći odbačenim, iznemoglim i bez staranja. Iako je volio svaki dio ove zemlje, Stadler je iz nekog razloga ipak želio da njegove duhovne kćeri – sestre Služavke Maloga Isusa – žive u Doboju. Tu je svoju želju rekao preč. Petru Ajvazoviću, nekadašnjemu dobojskomu župniku, a on je to ispričao sestrama pri njihovu dolasku u Doboj.

Zajednica sestara u Doboj je prvi put došla 1942. godine. Bavile su se  podučavanjem mladih u muzici, vodile zabavište, osnovale i vodile crkveni zbor, uređivale crkvu, priređivale akademije i posjećivale okolne župe. Njihove aktivnosti i boravak u Doboju prekinut je 1949. godine od jugoslavenske mjesne vlasti dobile nalog da napuste samostan i grad Doboj. U Doboj i svoj samostan vratile su se 1968. godine i započele obnovu samostana. Pored osnovnih sanacija na samostanu, vršena je dogradnja i proširenje samostana u 1977. i 1978. g. Obnovljeni samostan blagoslovljen je 01. 04. 1978.

Drugi boravak sestara u Doboju prekinut je Građanskim ratom u BiH. 1992. godine. Treći dolazak i obnova samostana desila se 2009. godine, od kada su Sestre  ponovo u službi bolesnika, siromaha.

 

 

HRIŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA

 

Ova mala vjerska zajednica je smještena u kući, koja je izgrađena pedesetih godina prošlog vijeka.

Pročelje zdanja karakteriše veliki krst koji čini sastavni dio građevine, a ploča sa nazivom vjerske zajednice omogućava da bez dvoumljenja, namjernika dovede na pravu adresu.

Osnov učenja Adventista je direktno obraćanje Bogu i nepriznavanje svetaca.

 

 

 

 

 

 

JEVREJSKI KULTURNI CENTAR SA SINAGOGOM 

 

Jevrejska opština Doboj formirana je 1871. godine i od tada djeluje i radi do današnjih dana. Pored Jevrejske opštine, 

Doboj je i sjedište Jevrejske zajednice Republike Srpske. Prva Sinagoga u Doboju podignuta je 1874.godine, a srušena je tokom Drugod svjetskog rata. Od nekadašnje Sinagoge pronađena su jedino ulazna vrata, koja su ugrađena u današnju Sinagogu u Doboju.

Jevrejski kulturni centar sa Sinagogom, poznat i kao kuća mira „Bejt šalom”, otvoren je u slavu božiju i na korist i radost jevrejskog naroda 2003. godine, nakon obnove i rekonstrukcije porodične kuće Aleksandra Vrhovskog i Ota Kalmara, izgrađene 1922.godine.

Tel. + 387(0) 53 241 235            

      + 387(0) 65 441 288

     Kralja Aleksandra B3

Posted in Gdje ići