Demo

 

Opšti podaci

Doboj je centar relativno velike etničko-geografske cjeline u centralnom sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, i u središnjem pojasu Republike Srpske. Grad je utemeljen i razvijao se u području jedne šire geografske zone pobrđa, preko koje se planine Balkana blago spuštaju u nizije Panonije. Ovo je prostor koji je od davnina bivao kolijevka ljudskim naseljima u proširenoj dolini rijeke Bosne, gdje se iz dva suprotna smjera slivaju pritoke Usora i Spreča. Jezgro naselja zapremilo je dio aluvijalne ploče doline rijeke Bosne i po njenom rubu najniže ogranke planinskih masiva Krnjina, Ozrena i Trebave.

Geografski položaj:

Prostor grada Doboj je komunikacijska spona Panonskog i Jadranskog basena s jedne strane, te Zapadne Evrope i Centralnog Balkana s druge strane i kao takav ima strateški značaj za cijelu Bosnu i Hercegovinu

Grad leži na geografskim koordinatama 44044’ sjeverne geografske širine i   18005 istočne geografske dužine.

Površina teritorije Doboja je 813,90km od čega gradskoj jezgri pripada 16,20kma ostatak se odnosi na ruralna područja. Doboj trenutno broji 78 mjesnih zajednica.

Reljef

Sam grad leži na nadmorskoj visini od 146 m, dok na širem geografskom prostoru preovladavaju nizije u riječnim dolinama, brežuljkasto-brdoviti tereni i niske planine do 1000 m NV.

Klima

Doboj se nalazi u oblasti koja pripada peripanonskom obodu, u kojem vlada umjereno-kontinentalna klima. Odlike ovog tipa klime su umjereno topla ljeta i umjereno hladne zime. Prosječna temperatura iznosi 10°C, dok je prosječna količina padavina iznosi 1000-1100 mm/m2

Stanovništvo

Stanovništvo Doboja imalo je odlučijući značaj za razvoj i oblikovanje grada. Doboj je uvijek bio u centru burnih promjena, koje su za posljedice imale prisilne migracije i iseljavanja.

Austrougarska okupacija zatekla je Doboj kao malo mjesto sa svega 303 kuće. Oni vode i prve statističke popise stanovništva tako da imamo sljedeće podatke: godine 1879. Doboj ima 303 kuće i 1351 stanovnika, godine 1895. 464 kuće i 2864 stanovnika, godine 1910. 669 kuća i 3490 stanovnika. Austrougari su odmah prepoznali veoma povoljan geostrateški položaj Doboja i plodno tlo te je tada počeo i prvi značajniji graditeljski zamah i plansko naseljavanje stanovništva iz drugih dijelova Monarhije.

Značajniji porast broja stanovnika evidentiran je nakon Drugog svjetskog rata pa sve do početka 90-tih godine XX vijeka, kada se broj stanovnika u Doboju višestruko uvećavao. Razlog tome je poslijeratni proces obnove i izgradnje zemlje, te njene industrijalizacije. Pored visokog prirodnog priraštaja, uticaj na porast stanovnika u gradu imala su i kretanja stanovništva na relaciji selo – grad.

Danas na teritoriji Doboja živi 77 223 stanovnika (preliminarni rezultati popisa 2013. godine) od čega 69% stanovnika živi u ruralnom području a 31% u urbanom dijelu.

Vjerske zajednice zastupljene na ovim prostorima su: Srpska pravoslavna crkva, Rimokatolička crkva, Islamska vjerska zajednica, Grkokatolička crkva, Hrišćanska adventistička crkva i Jevrejska zajednica.

Vremenska zona:

Centralnoevropska vremenska zona – GMT +1; odnosno GMT +2 - ljeti (od posljednje nedjelje u trećem mjesecu do posljednje nedjelje u desetom mjesecu)

Pozivni broj:  Iz BiH: 053 ; Međunarodni pozivi: 00 387 53

Poštanski broj:  74 000

Valuta:

Konvertibilna markasa međunarodnom oznakom BAM Novac možete da zamijenite u svim bankama i poštama, kao i u ovlašćenim mjenjačnicama.

Važeći kurs i apoene možete da provjerite na adresi Centralne banke www.cbbh.ba

Plaćanje se na većini mjesta može izvršiti domaćim i međunarodnim platnim i kreditnim karticama.

Posted in O Doboju