Demo

 

ANKETA

Poštovani posjetioci, 

na sljedećem linku nalazi se anketa koju sprovode zaposleni Ministratsva trgovine i turizma RS u cilju daljeg stručnog usavršavanja, te vas molimo da odvojite nekoliko minuta i odgovorite na anketna pitanja. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedUsRO4FuhPRlKcQ4XG5sy-mhH_PJzU6_-0x_vq2bJAyWAdg/viewform 

Posted in Vijesti

ОDLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA DOBOJ

 

Broj: 133/17

Datum: 30.06.2017. godine

 

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b., člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 132/17 od 30.06.2017. godine, u postupku javne nabavke Snimanja i emitovanja uživo jednodnevne emisije o gradu Doboju kolažno – zabavnog karaktera, v.d. direktora d o n o s i

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 132/17 od 30.06.2017. godine i ugovor za javnu nabavku Snimanje i emitovanje jednodnevne emisije o gradu Doboju kolažno zabavnog karaktera, dodjeljuje se ponuđačuRTV BN d.o.o. Bijeljina, ponuda broj: 126/17,  za ponuđenu cijenu 20.000,00 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavljen je u tenderskoj dokumentacij.

 

Član 3.

Izabranom ponuđaču se nalaže da u roku od 5 dana od dana prijema Odluke Ugovornom organu dostavi dokaz o angažovanom tehničkom osoblju i tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti u skladu sa Izjavom br. 210/17 od 28.06.2017. godine.

 

Član 4.

Оva odluka, objaviće se na web strani TOD-a i uputiće se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

    

Član 5.

    Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 116/17 оd 22.06.2017. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 20.000,00  КМ.

Obavještenje o nabavcibroj: 5720-7-2-1-3-1/17 poslana je na objavu dana 22.06.2017. godine.

 

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 30.06.2017. godine Zapisnik  o ocjeni ponuda  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke Snimanje i emitovanje uživo jednodnevne emisije o gradu Doboju zabavno kolažnog karaktera.

 

U postupku pо izvještaju о radu је utvrđeno dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1.

- da je blagovremeno zaprimljena 1 ponuda.

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da je ponuda ponuđača RTV BN d.o.o. Bijeljina

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najpovoljniji zbog:

 

Najniže cijene, kako slijedi:

 

           

              Naziv / ime ponuđača

Vrijednost ponude (bez PDV-a)

 

1.

RTV BN d.o.o. Bijeljina

20.000,00 KM

     

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 20.000,00 KM. (bez PDV-a)

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b.  Najniža cijena,  Zakona o javnim nabavkama, оdlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.

 

                                                                                               v.d. direktora TOD-a                                    

                                                                                                 Vladimir Marković

Posted in Vijesti

DOBOJ GASTRO FEST 2017

Turistička organizacija grada Doboj na inicijativu restorana “Grazia” i uz svesrdnu podršku grada Doboja, u subotu, 17.06.2017. godine organizuje gastronomski festival dobojske regije “Gastro fest Doboj 2017”. Osnovni cilj ove manifestacije jeste da okupi sve relevantne subjekte iz oblasti gastronomije i kulinarstva, te da na taj način predstavi i promoviše njihovu ponudu.

Mjesto održavanja manifestacije je Vidovdanska ulica, koja će tom prilikom biti u potpunosti prilagođena potrebama učesnika i posjetilaca festivala. Program počinje u 14 časova kroz pripremu, žiriranje i degustaciju jela, sa pratećim kulturno-zabavnim programom. Završnica manifestacije je koncert "Garavog sokaka". Zato dodjite i uživajte u odličnoj atmosferi i gastronomskoj ponudi dobojskih ugostitelja.

Posted in Vijesti

OZRENSKI PLANINARSKI MARATON 2017

Poštovani planinari, atletičari, maratonci, biciklisti i svi ostali sportisti i ljubitelji prirode, pozivamo Vas na Ozren, na 13. međunarodni „Ozrenski planinarski maraton 2017“, koji će se održati od  2. do 4. juna 2017. godine  na prostoru  planine  Ozren.

Na maraton se dolazi u petak, 2. juna 2017. godine, poslije 18:00 časova u turističko  naselje  Kaluđerica,  kamp  u  neposrednoj  blizini Manastira  Ozren. Po dolasku učesnici se prijavljuju i smještaju. Isto veče u kampu će biti organizovano  takmičenje  u  pripremanju  „Ozrenskog zlatnog kotlića“,  te druženje uz  logorsku  vatru. Oni  koji  ne  planiraju  doći  u  petak,  mogu  doći  u  subotu  3. juna do 8:00 časova. Start maratona na svim stazama je u subotu 3. juna u 9:00 časova. Predviđeno  je  da  poslednji  maratonci  stignu na cilj  u  nedjelju  4. juna   do  17:00 časova.

Smještaj je predviđen u turističkom naselju Kaluđerica u krugu kampa sa vlastitim šatorima i u iznajmljenim sobama. Za smještaj u sobama neophodno je obaviti rezervaciju prije dolaska na maraton.

Za ljubitelje prirode i rekreacije pripremili smo osam staza, i to: - Ultramaraton, dužine 101 km, koju preporučujemo onima koji su dovoljno fizički pripremljeni i odvažni da izdrže dugo pješačenje. - Staza Prenja, dužine 70 km, koju preporučujemo fizički pripremljenim i iskusnim maratoncima, koji žele da prođu obalom planinske rijeke Prenje do najvišeg vrha Ozrena. - Staza Ostravica, dužine 46,6 km, namijenjena je onima koji žele, bez pretjeranog napora, osvojiti najviši vrh Ozrena ali i proći mnogim drugim prelijepim predjelima ove planine. - Staza Kamenica, dužine 35,5 km, koju preporučujemo svim planinarima i koja je prema našoj ocjeni najljepša od pripremljenih planinarskih staza. - Staza Jadrina, dužine 24,5 km, koju zbog njene ljepote a male težine preporučujemo svima koji se bave sportom i rekreacijom, ali i šetačima i ljubiteljima prirode. - Staza Kraljica, dužine 14 km, vodi Vas do pećine “Jamenička jama” i planinarskog doma na Kraljici. - Staza zadovoljstva-Poljana, dužine 7 km, prolazi kroz turističko naselje Kaluđerica prateći potok Poljana do jednog od rijetkih speleoloških objekata na Ozrenu - pećine “Jamenička jama”. - Staza zadovoljstva-Gradišnik, dužine 6,2 km, namijenjena je prije svega najmlađima ali i onima koji iz bilo kog razloga nisu u mogućnosti preći neku od dužih staza.

Za sve informacije vezane za maraton i najave učesnika možete se obratiti Milomiru Vasiću putem telefona: +387 65 891 340 ili na i-mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Dobro nam došli!

Posted in Vijesti

ZIMSKI SPORTSKI DAN

Djeco, 15.januara od 11 do 15 časova održava se "Zimski sportski dan" na platou hotela „Park“ u Doboju.
Unija studenata Visoke medicinske škole zdravstva , Škola sporta "Sparta" i "Kutka za djecu" organizuju sportsko takmičenje za mališane.
Dođite i pridružite se humanitarnoj akciji "Podrška za naše Udruženje" namjenjene radu  Udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama Doboj.

Osim sportskih aktivnosti za najmlađe biće tu i kisok sa toplim‚napicima, slatkišima...

Posted in Vijesti