Demo

 

DAN ČAJA NA OZRENU

Ovogodišnja manifestacija “Dan čaja na Ozrenu” koja je posvećena branju trave Ive, na planinskim vrhovima Ozrena kod Doboja,održala se u nedjelju,11. septembra uz prisustvo velikog broja mještana i njihovih gostiju.

.Pod tradicionalnim motom "Trava Iva od mrtva pravi živa", događaj je počeo molitvom kod crkve u Konopljištima, nakon čega se preko hiljadu berača zaputilo ka vrhu Gostilj, koji se nalazi na nadmorskoj visini od 773 metra.

Pored berača na manifestaciju su se odazvali član Predsedništva BiH Mladen Ivanić, gradonačelnik Doboja Obren Petrović i direktor Fonda za zaštitu životne sredine RS Srđan Todorović.

Posted in Vijesti

MEĐUNARODNI RUKOMETNI TV TURNIR ŠAMPIONA "DOBOJ 2016"

Međunarodni rukometni TV turnir šampiona “Doboj 2016” biće održan od 23. do 27. avgusta, a prethodiće mu manifestacija “Parada sporta“.

Ove godine se obilježava 51 godina od održavanja prvog rukometnog turnira u Doboju, koji je imao prekid u kontinuitetu tokom ratnih zbivanja na ovim prostorima

Na ovogodišnjem 48. međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona “Doboj 2016” učestvovaće osam ekipa: „Crvena zvezda“ i “Vojvodina” iz Srbije, “Budvanska rivijera” iz Crne Gore, “Tatran Prešov” iz Slovačke, “Kv Sasja” iz Belgije, “CSM Bukurešt” iz Rumunije te domaće ekipe “Izviđač MI Grupa” Ljubuški i domaćin “Sloga” iz Doboja.

Organizator se, uprkos teškoj ekonomskoj situaciji i olimpijskoj godini, potrudio da jedan od najjačih turnira na svijetu okupi kvalitetne ekipe, dostojne istorije turnira.

Ime Doboja sa znakom Turnira u godinama koje su za nama vinulo se u preko četrdeset država na svim  rukometnim meridijanima.  Dobojlije i dobojska mladost koji su punili stadion i oduševljeno pozdravljali rukometne majstorije velikana, pozivaju Vas da posjetite ovu sportsku manifestaciju koja obilježava naš grad i po kojoj je Doboj prepoznatljiv.

Medijski pokrovitelj  je Radio-televizija Republike Srpske, a generalni pokrovitelj je Grad Doboj, uz podršku Savjeta ministara BiH.

Posted in Vijesti

J.N. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA DOBOJ

 

Broj: 112/16

Datum: 19.07. 2016. godine

 

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b., člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: /15 od 25.06..2015. godine, u postupku javne nabavke Izvođenje radova na uređenju prostora Gradine i rekonstrukcija amfiteatra i ulaznih stepenica v.d. direktora je donio

 

ОDLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj:111 /16  od 19.07.2016. godine i ugovor za javnu nabavku Snimanje i emitovanje jednodnevne emisije o gradu Doboju kolažno zabavnog karaktera, dodjeljuje se ponuđačuRTV BN d.o.o. Bijeljina, ponuda broj: 210 /16,  za ponuđenu cijenu 15.000,00 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavljen je u tenderskoj dokumentacij.

 

Član 3.

Оva odluka,objaviće se na web strani TOD-a i uputiće se ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

         Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

 

Оbrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Оdlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:101 /16 оd 07.07.201. godine.

Јavna nabavka је provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 20.000,00  КМ.

Obavještenje o nabavcibroj: 5720-7-2-1-3-1/16 poslana je na objavu dana 08.07.2016. godine.

 

 

Komisija za javnu nabavku dostavila је dana 19.07. 2016. godine Zapisnik  o ocjeni ponuda  i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u postupku javne nabavke Snimanje i emitovanje uživo jednodnevne emisije o gradu Doboju zabavno kolažnog karaktera.

 

U postupku pо izvještaju о radu је utvrđeno dа је Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila оdgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1.

- da su blagovremeno zaprimljene 1 ponude.

- da nema neblagovremeno zaprimljenih  ponuda.

- da je ponude ponuđača RTV BN d.o.o. Bijeljina

 

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača tе оcjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, rukovodilac ugovornog tijela nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je оcijenjeno dа је Komisija u svemu pravilno postupila te da је izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu  sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da је izabrani ponuđač najpovoljniji zbog:

 

Najniže cijene, kako slijedi:

 

           

              Naziv / ime ponuđača

Vrijednost ponude (bez PDV-a)

 

1.

RTV BN d.o.o. Bijeljina

15.000,00 KM

     

 

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 15.000,00 KM. (bez PDV-a)

 

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b.  Najniža cijena,  Zakona o javnim nabavkama, оdlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.

 

                                                                                               V.d. direktora TOD-a:

                                                                                                                                                                                                                                                       ______________________________

                                                                                                    Vladimir Marković

Posted in Vijesti

BAŠKA POHOD-KOTORSKO LJETO 2016

Udruženje građana Kotorsko u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Doboj  organizuje 7. Baška pohod u Kotorskom koji će se održati u utorak,  2. avgusta 2016. godine na poligonu Osnovne škole .

Program manifestacije:

16:00  Okupljanje i prijavljivanje učesnika pohoda

16:30  Početak pohoda i sedmokilometarska šetnja mahalama i stazama Kotorska

19:30  Povratak učesnika pohoda na poligon

20:00  Kulturno-zabavni program uz učešće članova KUD-a „Mladost“ i muzičkog benda „Azzura“, kao i specijalni gost večeri

Inače, Baška pohod je dio zbivanja u sklopu „Kotorskog ljeta 2016“ koje će otpočeti 30. jula fudbalskim turnirom, nastavlja se naredni dan uz narodnu zabavu, te nakon toga,       1. avgusta,  zanimljivim igrama i sadržajima za djecu. 

Posted in Vijesti

TAKMIČENJE PARAGLAJDERA "OZRENALINE XC-DOBOJ 2016"

Pozivamo Vas da posjetite Bazu Paraglajding kluba "ParaGost" na Ozrenu, područje Okolišta i propratite takmičenje paraglajdera- "OZRENALINE XC - DOBOJ 2016" koje će se održati od 21. do 24. 07. 2016. godine.

Prema najavama organizatora predviđen je sljedeći raspored dešavanja:

21.07.  Doček takmičara i trenažno letenje

22.07. Takmičarski dan

23.07. Takmičarski dan

24.07. je rezervni dan radi eventualnih nepovoljnih vremenskih prilika

Tokom takmičenja, predviđeno je da se u večernjim časovima u Bazi "ParaGhosta"organizuju zabave i druženja uz svirku i logorsku vatru, a za subotu, 23. jula 2016. godine je predviđena je i ceremonija proglašenja pobjednika.

Ujedno možete uživati u bogatom prirodnom i kulturnom nasljeđu Ozrena i nekoliko turističkih sadžaja koje pruža ovaj iznimno lijep ambijent.

Posted in Vijesti